O NAS

Vedno na Vaši strani!

V podjetju NUTRIS vam zagotavljamo najvišjo kakovost širokega spektra storitev. Na enem mestu smo združeni strokovnjaki z več kot 20-letnimi izkušnjami, ki smo jih nabirali v večjih podjetjih.

Od prvih začetkov je minilo vsaj petindvajset let. Kot srednješolecsem delal v gostinstvu. Ob prelomu stoletja, ko se je Slovenija pripravljala na vstop v EU, sam pa sem bil študent, je bil sistem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) vroča tema.

Večina v stroki je vedela, da gre za obsežne vsebine in številna pravila s področja zagotavljanja prehranske varnosti v celotni verigi od vil do vilic. Le malokdo pa si je predstavljal, kako ta sistem dejansko vzpostaviti, da bi zaživel tudi v praksi pri pridelovalcih in predelovalcih živil ter pripravljavcih hrane in jedi.

Pa smo ga študirali in naštudirali. Tekom let sem v praksi izboljševal različne kakovostne in varnostne sisteme na področju hrane. Danes med drugim usposabljam osebje, izvajam kontrolne preglede in svetujem nosilcem živilskih dejavnosti (NŽD). V
nekaterih primerih jih zastopam ob inšpekcijskih pregledih.