STORITVE

Storitve, ki jih nudimo!


Ko se pojavi problem s področja HACCP dokumentacije, prehranske varnosti, sledljivosti in označevanja, diagnostike in analitike, nas pokličite in brezplačno boste dobili kratek nasvet ali informacijo, ki vam bo prihranila čas in denar, predvsem pa preprečila vročo kri v kolektivu in popuščanje živcev v vodstvu.

Enkrat letno za vas oz. skupaj z vami izvedem redno letno verifikacijo dokumentacijskega sistema, prostorov, opreme, pripomočkov, procesov, naprav in osebja. Izvedem umerjanje in preverjanje pravilnosti delovanja določenih naprav (termometri) ali pa zoper poenostavitev delovnih postopkov izvedem validacijo procesov in jih sistemsko postavim na papir, da bo vaše delo potekalo bolj enostavno in na osnovi oprijemljivih temeljev za dosego boljših rezultatov in standardne kakovosti.

Proizvajalci, predelovalci in gostinci, dobite vse za vaš izdelek ali jed na enem mestu. Strokovno svetovanje, priprava označbe, izračun hranilne in energijske vrednosti ali pa posredovanje pri odvzemu brisov in vzorcev, vzorčenje izdelkov in jedi ter analiziranje v akreditiranih laboratorijih, vključno s predhodno pripravo plana vzorčenja. Rezultati analiz so osnova za določitev roka uporabnosti izdelka, živila ali jedi. Zagotovim strokoven in na osnovi regulative skladen pregled obstoječih deklaracij z morebitnimi potrebnimi dopolnitvami ali popravki. Pregledam lahko vaš katalog alergenov ali cenik ponudbe, kjer se nahajajo označbe alergenov. Lahko pa za vas pripravim vse s področja alergenov po sistemu “na ključ” od pregleda sestavin, do zbiranja podatkov in informacij in končne predstavitve alergenov v katalogu.

Proizvajalcem po strokovni živilski, tržni, senzorični, gastronomsko – kulinarični in ekonomski logiki pomagam pri kreiranju novih izdelkov za trg. Proizvajalcem, distributerjem in trgovcem pa pomagam pri prevodu in preverjanju skladnosti označb ter trženju in pripravi ter predstavitvi materialov in gradiv, ki omogočajo pospeševanje prodaje in informiranje ključnih poslovnih kupcev ali končnih potrošnikov.

Na osnovi ogleda prostorov, opisa dejavnosti in pridobljenih informacij, za vas vzpostavim celotno HACCP dokumentacijo. Tako dobite vse na enem mestu. Strokovno in učinkovito pripravim analizo tveganja, navodila za delo, vzpostavim pripadajoče obrazce in evidence, v sodelovanju z vami ali vašimi zunanjimi izvajalci pa pripravimo vzporedne programe ali tim. prerekvizite (čiščenje, razkuževanje, deratizacija, dezinsekcija…). Vsaj dva tedna pred začetkom delovnih procesov se obrat registrira oz. poskrbi za odobritev pri pristojnih državnih organih.

Če vas je obiskal inšpektor in vam naložil odpravo pomanjkljivosti ali napak s področja HACCP dokumentacije, prehranske varnosti, sledljivosti ali označevanja, na spletnem obrazcu odložite ključne podatke in vse skenirane ali fotografirane strani zapisnika iz katerega je razvidno katere ukrepe je potrebno izvesti. Pokličem vas in po domače razložim kaj je potrebno storiti in na kakšne stroške oz. investicijo morate računati. Na osnovi vašega pooblastila vas lahko zastopam v rednih in/ali izrednih inšpekcijskih postopkih, zaslišanjih ali sestankih.

V sodelovanju z nosilcem dejavnosti poskrbim za ustrezno strokovno usposobljenost osebja, ki rokuje z živili in hrano ter materiali, ki prihajajo v stik z živili. Izobraževanja in usposabljanja se izvajajo na vaši ali moji lokaciji po predhodnem dogovoru in po potrebah naročnika. Lahko je vključeno testiranje, ob zaključku pa udeleženec prejme certifikat oz. potrdilo. Napovedano ali nenapovedano izvedem kontrolni (kot bi pregled opravil inšpektor) pregled prostorov, delovnih procesov in analizo higiensko-tehničnega stanja, preverim korektnost izpolnjevanja različnih evidenc in drugih obveznosti osebja in vodstva. Pregled se zaključi z izdajo poročila.

Pristojno ministrstvo v zadnjem obdobju na vsaki dve leti objavi razpisa za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane. Da je vse na enem mestu, gostincem, ki izpolnjujejo pogoje, pomagam pri oblikovanju ponudbe in pripravim ter verificiram celotno dokumentacijsko vlogo in jo v imenu ponudnika tudi oddam na pristojno ministrstvo. Po izboru, ponudnik prejme obvestilo in pogodbo in s predvidenim datumom lahko začne z zagotavljanjem kakovostne in uravnotežene prehrane za študente.

Imate kakšno vprašanje?

Kontaktirajte nas!

Politika zasebnosti in izjava o varstvu podatkovVaše podatke bomo uporabili za povratno infromacijo in jih ne bomo delili s tretjimi osebami.