STORITEVOPISCENA
(brez DDV)
ENOTASTOPNJA
DDV
ZNESEK
DDV
KONČNA
CENA
(z DDV)
1Ogled in priprava ponudbe/predračunaZaradi resnosti in odgovornosti se ogled situacije na terenu in izdelava ponudbe, glede na želje in potrebe
potencialnega naročnika zaračuna, vendar se celoten znesek upošteva (odšteje) od končne dejansko opravljene in obračunane storitve
150,00 €kos22,00%33,00 €183,00 €
2Predčasna prekinitev pogodbeEnostranska prekinitev pogodbe pred iztekom veljavnosti, ki velja tako za stranke, kot tudi dobavitelje150,00 €kos22,00%33,00 €183,00 €
3SvetovanjeSvetovalna ura90,00 €kos22,00%19,80 €109,80 €
4SestanekSestanek, srečanje v živo, telefonski pogovor, virtualni sestanek…60,00 €h22,00%13,20 €73,20 €
Usposabljanje/izobraževanjeUsposabljanje/izobraževanje90,00 €h22,00%19,80 €109,80 €
5Administrativno deloAdministrativna delovna ura60,00 €h22,00%13,20 €73,20 €
6Strokovno deloStrokovna delovna ura90,00 €h22,00%19,80 €109,80 €
7Certifikat – fizicniVpis osebe v register izobrazevanj in usposabljanj ter izdaja in posiljanje certifikata po klasicni posti – fizicni A4 format12,00 €kos22,00%2,64 €14,64 €
8Certifikat – elektronskiVpis osebe v register izobrazevanj in usposabljanj ter izdaja certifikata – elektronski A4 format, poslan po e-posti7,50 €kos22,00%1,65 €9,15 €
9Tisk – A4Tiskanje gradiv, dokumentov – A4 format0,18 €stran22,00%0,04 €0,22 €
10KilometrinaPrevožen kilometer0,43 €km22,00%0,09 €0,52 €
11Čas na vožnjiSrečanje na vaši/izbrani lokaciji zahteva logistiko, zato se zaračuna čas na vožnji25,00 €h22,00%5,50 €30,50 €
12Pisni opominČe naročnik kljub pozivu ne poravna zapadlih obveznosti, se izda opomin, ki se zaračuna60,00 €kos22,00%13,20 €73,20 €
13Izračun zamudnih obrestiV primeru zamude pri plačilu zamudnik sam obračuna zamudne obresti in jih poravna. V nasprotnem jih izračunamo pri nas, obračun pa zaračunamo50,00 €kos22,00%11,00 €61,00 €
14IzvršbaIzvršba sledi neplačanemu zapadlemu opominu750,00 €kos22,00%165,00 €915,00 €
15Dejanski stroškiDejanski stroški: parkirnina, nočitev, dnevnica, storitve drugih izvajalcev, zamudne obresti…dejanski stroškikos22,00%
16Stroški upravljanja ali posredovanjaProvizija za upravljanje ali posredovanje10 % vrednosti poslakos22,00%
 CENIK STORITEVOPISCENAENOTAStopnja DDVZNESEK DDVKONCNA CENA
1SestanekSestanek (srecanje v zivo, telefonski sestanek, virtualni sestanek …)35,00 €h22,00%7,70 €42,70 €
2Ogled in priprava ponudbe (predracuna)Zaradi resnosti in odgovornosti se ogled situacije na terenu in izdelava ponudbe, glede na zelje in potrebe
potencialnega narocnika zaracuna, vendar se celoten znesek uposteva (odsteje) od koncne dejansko opravljene in obracunane storitve.
120,00 €kos22,00%26,40 €146,40 €
3Administrativno deloAdministrativna delovna ura35,00 €h22,00%7,70 €42,70 €
4Strokovno deloStrokovna delovna ura50,00 €h22,00%11,00 €61,00 €
5SvetovanjeSvetovalna ura60,00 €h22,00%13,20 €73,20 €
6Certifikat – fizicniVpis osebe v register izobrazevanj in usposabljanj ter izdaja in posiljanje certifikata po klasicni posti – fizicni A4 format9,00 €kos22,00%1,98 €10,98 €
7Certifikat – elektronskiVpis osebe v register izobrazevanj in usposabljanj ter izdaja certifikata – elektronski A4 format, poslan po e-posti6,30 €kos22,00%1,39 €7,69 €
8Tisk – A4Tisk – A4 format0,15 €stran22,00%0,03 €0,18 €
9KilometrinaPrevozen kilometer0,43 €km22,00%0,09 €0,52 €
10Cas na voznji – lokacija po izboru narocnika oz.lokacija narocnikaSrecanje na vasi lokaciji zahteva logistiko (cas na voznji)20,00 €h22,00%4,40 €24,40 €
11Cas na voznji – moja lokacijaSrecanje na moji lokaciji0,00 €km22,00%0,00 €0,00 €
12Pisni opominCe neplacnik kljub neformalnemu opomniku ne poravna obveznosti, se izda pisni opomin in stroske zaracuna50,00 €kos22,00%11,00 €61,00 €
13Izracun zamudnih obrestiIzracun zamudnih obresti35,00 €kos22,00%7,70 €42,70 €
14IzvrsbaIzvrsba sledi neplacanemu zapadlemu opominu.600,00 €kos22,00%132,00 €732,00 €
15Dejanski stroskiDejanski stroski: parkirnina, nocitev, dnevnica, storitve drugih izvajalcev, zamudne obresti…dejanski stroškikos22,00%
16Stroski upravljanja oz. posredovanjaProvizija za posredovanje10 % vrednosti poslakos22,00%