Pomoč pri inšekcijskem zapisniku HACCP

Vas je obiskal inšpektor in izdal ureditveno odločbo ali zapisnik z zahtevki za odpravo napak ali pomanjkljivosti? Ne skrbite! Pošljite nam ga in vam ga bomo enostavno tolmačili in rešili vse potrebno. Lahko, Enostavno, Hitro, Brez skrbi!

Če vas je obiskal inšpektor in vam naložil odpravo pomanjkljivosti ali napak s področja HACCP dokumentacije, prehranske varnosti, sledljivosti ali označevanja, na spodnjem obrazcu odložite ključne podatke in vse skenirane ali fotografirane strani zapisnika, iz katerega je razvidno, katere ukrepe je potrebno izvesti. Pokličem vas in po domače razložim, kaj je potrebno storiti in na kakšne stroške oz. investicijo morate računati. Na osnovi vašega pooblastila vas lahko zastopam v rednih in/ali izrednih inšpekcijskih postopkih, zaslišanjih ali sestankih.